Mød os på Facebook

Nyheder

Referat fra skolebestyrelsesmødet 23. januar

Oplæg til princip for den understøttende undervisning på Hellebækskolen, samarbejde mellem Hornbæk
Skole/Hellebækskolen m.m.

SFO Lukkedage forår og sommer 2017

Der er lukket i SFO de tre dage op til påske den 10,11,12. april, men som noget nyt er der mulighed for Nødpasning i Børnehuset Rosenkilden.

Skoleledelsen fortæller

Efterårsbrev 2016

Læs blandt andet om den nye ledelse per 1. november, trivselsarbejdet, Meebook og fokusugerne.

Folkeskolens obligatoriske trivselsundersøgelse

Hellebækskolen ligger rigtig pænt med et resultat i den næstbedste femtedel,