Mød os på Facebook

0. – 2. klasse

Trygt, tankevækkende – og sjovt

I hverdagen forbindes dansk og matematik med musik og bevægelse, så alle børn hopper i tabeller eller synger sange, der rimer. Forbindelsen mellem det faglige og dét at bruge sanserne, f.eks. at bevæge kroppen og at løse opgaver med hænderne, er en rød tråd i de første skoleår.

Vi arbejder med 4 forskellige overordnede tema’er om året, som fagene tilrettelægges efter. I de sidste 2 uger af hver periode (en periode er på 10 uger), går vi i krig med fagdage og projektuger. Dét stof, børnene har læst, hørt og trænet, skal nu omsættes til virkelighed. Vi opfører en by med forskellige butikker, måske med plejehjem, en kirke – og en borgmester?

Skoledagen i hver 8-ugers periode

Kl. 8.00 – 9.30: Skemalagte timer

Kl. 9.30 – 10.00: Frikvarter

Kl. 10.00 – 11.30: Skemalagte timer

Kl. 11.30 -12.00: Frokost

Kl. 12.00 -12.30: Bevægelsesbånd

Kl. 12.30 – 13.15: skemalagte timer

Kl. 13.15 -17.00: SFO

Har du spørgsmål til indskolingen, så kontakt:

Daglig pædagogisk leder Jeanette Kjærgaard, tlf. 49283420 mail jkc33@helsingor.dk