Mød os på Facebook

7- 9. Klasse

Masser af faglighed og fordybelse – og plads til at vælge selv

Fra og med 7. klasse går eleverne på hold med hele årgangen. Vi har lukket den enkelte klasse ned. Ca. 80 elever fra årgangen fordeler sig ud på forskellige hold i matematik, engelsk, dansk og idræt. Hele årgangen har de samme fag på samme tid – men efter forskellige undervisningsformer. Deres verden og deres netværk bliver større. Og de lærer at tage medansvar for egen læring. Vi oplever også, at eleverne bliver mere motiverede for at lære.

Eleverne vælger nye hold 4 gange om året. Det er de forskellige lærerteams, der definerer grundlaget for holddannelse i de enkelte fag . Her kan du se eksempler på holddannelse, som 7. og 8. klassernes undervisning har været udformet efter:

Periode 1: Niveaudeling i engelsk
Periode 2: Drenge og pige hold i matematik
Periode 3: Indadvendte og udadvendte elever i dansk
Periode 4: Læsehastighed i dansk

I kulturfagene (samfundsfag, kristendom, historie) og naturfagene (biologi, geografi, fysik/kemi) er der ikke holddeling. To primærklasser (ca. 28 elever) har undervisning sammen hele skoleåret – med den samme lærer.

I de to første perioder i 7. klasse og de to sidste perioder i 9. klasse, skifter holdene ikke lærere. Vi ønsker at eleverne kommer trygt ind i udskolingen – og at de trygt kan gå til 9. klasseprøve.

Hvad så med klasselæreren?

Klasselæreren hedder nu primærlæreren. Primærlæreren er det faste holdepunkt, nemlig det menneske der følger eleven gennem hele udskolingen.

Primærlærerens opgaver er at:

  • guide eleverne, når de skal vælge hold
  • sikre, at eleven trives og føler sig motiveret
  • tackle sociale konflikter og emner
  • tage på udflugter med primærklassen

Har du spørgsmål til udskolingen, så kontakt daglig pædagogisk Leder/souschef:

Trine Stein Graakjær
e-mail: trs08@helsingor.dk
tlf. 49281863