Mød os på Facebook

Pædagogisk grundlag

Eleverne lærer at tage ansvar for at lære

Vi underviser og tilrettelægger undervisningen efter et konstruktivistisk læringssyn, dvs.:

  • Ny viden udvikles på grundlag af de erfaringer, eleverne har i forvejen
  • Dét at lære noget nyt er en aktiv proces – og selve læringsprocessen er vigtig
  • Begrebet læring træder frem: elevens eget medansvar for at lære