Mød os på Facebook

Skoleåret

Et skoleår er delt op i 4 overordnede perioder

Skoleåret er inddelt i 4 perioder for alle elever, dvs.:

  • 2 perioder efter sommerferien
  • 2 perioder efter juleferien.

Hver periode varer 10 uger.

En periode består af:

  • 8 ugers almindelige undervisningsuger
  • 2 fokusuger – 1 uge med fagdage & 1 projektuge

Hvorfor er året inddelt i perioder?

Formålet med at dele året ind i perioder er, at det giver eleverne mere tid til at fordybe sig.

Eleverne i indskoling (0. – 2. klasse) og på mellemtrinnet (3. – 6. klasse) fordyber sig i 4 overordnede emner om året, fra emner i dansk til emner i naturfag, f.eks.:

  • Hvad fortæller eventyret?
  • Hvorfor vokser træerne op i himlen?

For mellemtrinnet er emnerne hovedsageligt tilknyttet 2 ugers forløbene. 3. årgang er knyttet til mellemtrinnet.

De større elever (7. – 9. klasse) vælger i hver periode nye hold, der er defineret ud fra én bestemt læringsstil, f.eks.:

  • Hold, hvor eleverne kan vælge forskellige niveauer
  • Hold med vægt på formidlingsformen (f.eks. foredrag, film, rapport)
  • Hold med vægt på undervisningsstil, dvs. mundtligt, skriftligt eller visuelt
  • Hold, der enten er for piger eller for drenge

Projektugerne: at overskue og planlægge et projekt

Vi træner eleverne i at arbejde både selvstændigt, med én makker og i større grupper, dvs. 3-4 elever. Uanset hvilken uddannelse eleverne fortsætte med, er det godt at have erfaring med at bygge et projekt op fra A til Z. Alle elever får støtte og vejledning fra lærerene.