Mød os på Facebook

 

Hvad gør man i elevrådet?

Elevrådsrepræsentanterne varetager elevernes interesser. Men hvad er elevernes interesser? Og hvilke opgaver, synes eleverne på din skole, er vigtige?

Dét må I forsøge at finde frem til i de enkelte klasser. Derfor er det vigtigt, at:

  • I ”Primær Tid” taler om de punkter, som I gerne vil have, Elevrådet tager op.
  • Repræsentanterne fortæller deres klassekammerater om de beslutninger, der er truffet på elevrådsmødet.

Elevrådsformanden kan også bruge skolens morgensamlinger til at informere eleverne om elevrådets arbejde.

Elevrådet kan være med til at bestemme, hvordan nogle forhold skal være på skolen, da 2 elevrådsrepræsentanter også er med i skolebestyrelsen. I skolebestyrelsen kan elevrådet stille forslag om alt dét, der har med skolen at gøre f.eks.:

  • Ordensregler
  • Økonomi
  • Emneuger
  • Læseplaner.

Hvem er i elevrådet – og hvordan vælges medlemmerne?

Hvert år omkring skolestart vælger hver klasse en elevrådsrepræsentant og en suppleant. Man vælges for ét år ad gangen.

Når der er møde:

  • Fra 0. – 2. klasse deltager både repræsentant og suppleant.
  • 3. – 9. klasse sender repræsentanten til møderne og suppleanten i tilfælde af, at repræsentanten er forhindret.

Alle elever i klassen kan selvfølgelig vælges og hver elev har én stemme. Repræsentanterne vælges ved simpelt flertal: Eleven med flest stemmer bliver repræsentant og nummer to suppleant.

I tilfælde af stemmelighed mellem de to første elever foretages en ny afstemning med kun disse to.

Ved det første elevrådsmøde vælges formand, næstformand (som er repræsentanter i skolebestyrelsen) og repræsentanter til kommunale temadage.

Under møderne på afdeling Hellebæk vil vi ofte drøfte emner i mindre grupper. Det gør vi  for at tilgodese både de ældste og yngstes elevers synspunkter og mulighed for at blive hørt.