Mød os på Facebook

Trivsel

Sådan sikrer vi, eleverne har det godt på skolen

Vi har formuleret 3 grundregler for vores måde at være sammen på, dvs. en trivselspolitik:

  1. Vi accepterer ikke mobning på vores skole.
  2. Vi forebygger mobning ved at skabe stærke, sociale børne- og voksengrupper, hvor mobningen har svært ved at opstå. Den understøttende undervisning, hvor vi lærer at være i fællesskaber gennem leg, ruster bl.a. børnene til at bruge et anerkendende sprog overfor hinanden – og til dét at være en ven.
  3. Når mobning opstår, tager vi fat i problemet med det samme ved at arbejde med elevgruppen, have samtaler med mindre børnegrupper og ved at inddrage forældrene i klassen. Kontakt altid klasselæreren først, hvis jeres barn fortæller om en episode, hvor han/hun har følt sig udenfor eller mobbet.

Når leg og læring forebygger mobning, sker det også via:

  • Voksne, der er tilstede og tilgængelige
  • Holddeling og differentieret undervisning, hvor eleverne oplever sig selv som del af mange fællesskaber – ikke kun som del af én klasse
  • Stærke fællesskaber, fra projektuger til motionsløb og klassearrangementer
  • Venskaber mellem børn gennem hele skoleforløbet
  • Skole-hjem samarbejdet, et tæt og respektfyldt forhold mellem jer som forældre og os.

Læs hele Hellebækskolens trivselspolitik her. (pdf)