Mød os på Facebook

Skole-hjem samarbejdet

Den gode kontakt mellem skole og forældre er meget vigtig

Vi vil gerne skabe de bedst mulige forudsætninger for samarbejdet med jer som forældre.

Det sker bl.a. ved:

  • Forældremøder i august
  • 2 skole-hjemsamtaler om året
  • Den daglige kontakt i de mindre klasser
  • Dialog-møder
  • Elevplaner en gang årligt sidst på året

I et langt skoleforløb vil der muligvis opstå situationer, hvor vi som skole og jer som forældre går skævt af hinanden. Eller hvor du som forælder har kritikpunkter til de ting, der foregår på skolen. Vi synes, det er vigtigt, at du/I kontakter os, inden problemerne vokser sig store.

Gode råd, der styrker samarbejdet mellem jer og os

Vi mener, det er vigtigt at:

Forældre henvender sig til skolen, hvis der er spørgsmål, problemer, ønsker eller kritik.
Forældre er parate til en konstruktiv dialog.
Eleven møder til tiden og er veludhvilet og undervisningsparat.
Eleven taler respektfuldt til andre elever og til de voksne.
Forældre følger med i barnets skolegang og støtter det.
Forældre deltager forældremøder, skole-hjem-samtaler og i fælles arrangementer.
Forældre gør en aktiv indsats for trivsel og kammeratskaber i klassen.
Forældre orienterer sig på Forældre-intra.
Elevens ferie planlægges i de officielle ferier.