Mød os på Facebook

Sundhedsplejerske

Hele vejen rundt om fysisk og psykisk sundhed

Skolens sundhedsplejersker er:

Mette Fich-Dalsgaard

e-mail: mfd07@helsingor.dk

tlf. : 41 86 95 65

Karen Fritzbøger Jægerlund

e-mail: kja07@helsingor.dk

tlf.: 25 31 27 20

Træffetider på skolen:

Træffetid på afd. Hellebæk (vi har kontor ved tandklinikken)

Mandag og fredag: Mette Fich-Dalsgaard

Onsdag: Karen Fritzbøger Jægerlund

Fra undersøgelser til åben konsultation

Sundhedsplejersken følger elevernes sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet ved:

 • samtaler og undersøgelser
 • sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning, f.eks. om kost, pubertet osv.

Vi medvirker til, at barnet/eleven bliver i stand til at tage vare på sin egen sundhed. Desuden opsporer vi tidligt tegn på mistrivsel, sygdom eller fejludvikling.

Du kan som forælder eller elev kontakte os for at tale med os om sundhed, helbred og trivsel, f.eks.:

 • høre-synsprøve
 • bekymring om vækst eller vægt
 • teenager-udfordringer
 • prævention
 • sygdom eller dødsfald i familien.

Samtaler og elev-undersøgelser sker altid i samarbejde med jer som forældre og kræver jeres tilladelse.

Dét sker, når hvert klassetrin besøger sundhedsplejersken

 • 0.klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre
  1.klasse: Højde/vægt.
  3. klasse: Højde/vægt. Individuelt.
  5. klasse: Individuel sundhedssamtale – højde/vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen – primært pubertets-tema.
  8.klasse: Udskolingsundersøgelse og – samtale. Højde/vægt, høreprøve og synsprøve. Sundhedspædagogisk aktivitet i samarbejde med klassens lærere. Fokus på ”Seksuel sundhed”.
  Som udgangspunkt vil rækkefølgen i skoleåret være:
  3.kl. – 5.kl – 0.kl. – 8.kl. – 1. kl.