Mød os på Facebook

Kære forældre på Hellebækskolen

Velkommen til et nyt skoleår. Vi er nu godt i gang og har afviklet alle forældremøder fra 0.-9. årgang. Der er blevet valgt kontaktforældre og I er blevet orienteret om tiltag for de enkelte årgange og de mere klassenære aspekter af skoleåret.

Afkortet skoledag

Vi har valgt at søge om en afkortning af skoledagen, da vi oplevede trætte elever, der ikke fik det optimale ud af deres timer i faglig fordybelse. Derfor er vi glade for at være blandt de 50 skoler i landet, der fik bevilget 3 års forsøgsperiode med en afkortet skoledag.

Den understøttende undervisning er konverteret til 2-lærertimer med faglig fordybelse i dansk og matematik, samt timer med fokus på trivsel og bevægelse. Vi ønsker herigennem at skabe højere kvalitet i timerne og muligheder for at organisere undervisningen på andre måder.

I indskolingen og på mellemtrinnet er der lagt et bevægelsesbånd efter spisepausen, hvor pædagogerne igangsætter aktiviteter.

En afkortning af elevernes skoledag betyder, at der vil være mere hjemmearbejde.

Ved lektier forstår vi læsning og diverse træningsopgaver i fagene. Der vil også være tale om at skulle færdiggøre skriftlige produkter hjemme.

Elev pc- hvor får man support

Vores IT supporter fra Helsingør Kommune er stoppet pga. jobskifte. Eleverne får pt. support af Mathias West, der er på skolen i følgende tidsrum:

Afdeling Hellebæk

Mandag 12:15 – 15:15

Onsdag 12:15 – 15:15

Torsdag 7:45 – 11:30

Afd. Apperup

tirsdag 07.45-11.30

fredag 07.45 – 11.30

Uden for it-supportens åbningstid er kontoret behjælpelig på bedste vis.

Skolefoto – skift af leverandør

Skolebestyrelsen har valgt at skifte skolefotograf. Vores nye udbyder hedder

Rosenfeldt og er kendt for at tage gode portrætter. Skolefotografen kommer på afd. Apperup fredag den 27. oktober og på afd. Hellebæk i perioden 30. oktober til 1. november.

Knowmio

Vi fik inden sommerferien et tilbud om at blive koblet på et læringsprojekt, der er finansieret af midler fra A.P. Møller fonden. Det takkede 1. og 6. årgangs matematikteam og naturfagsteamet i udskolingen ja til.

Eleverne spiller sig gennem en evaluering, der viser hver enkelt elevs udvikling i et planlagt undervisningsforløb. Spillet hedder ”Tjek.me” og det benytter elementer fra spilverden og blander underholdning og læring. Spillet fungerer ved, at alle elever deltager på samme tid med deres pc og via klassens Smartboard bliver de ført gennem spørgsmål som læreren selv har designet i forhold til undervisningsforløbets faglige indhold og læringsmål. Efter et spil kan lærerteamet bruge resultaterne og få et indblik i hver elevs fremskridt. På den måde bliver det muligt at skræddersy en god og medrivende undervisning i resten af forløbet.

9. årgangs afgangsprøvekarakterer

Vi havde igen i år et godt prøveforløb med vores 9. årgang. Karaktergennemsnittet for de bundne prøver (dansk, matematik, engelsk og fællesfaglig naturfagsprøve) landede på 7,6, hvilket er en fremgang ift. året før.

Meebook

Vi har i sidste skoleår haft udfordringer med vores læringsportal Meebook. Det ser ud til, at nogle af de udfordringer, som vi baksede med sidste år, er løst. I dagligdagen er Meebook et planlægningsværktøj som lærerne udvikler, afvikler og evaluerer undervisningsforløb i sammen med eleverne. Imidlertid vil der stadig være en udfordring i, hvad I som forældre kan se på Meebook. Hvis man ønsker at fordybe sig i portalen og hvad der pt. ligger af årsplaner og forløb, kan man sammen med sit barn logge ind med barnets uni-login og kigge på de forskellige fag.

Årsplaner og forløb

Lærerne opretter årsplaner til alle fag. Årsplanerne bygges op af forløb. Årsplanen er i starten af skoleåret en overordnet plan, som udfoldes i løbet af året.

Ved skoleårets start kan forløbene bestå af overskrifter og mål. I løbet af året foldes forløbene ud med aktiviteter, materialer og evaluering. Forløb fra Gyldendals fagportaler kan lægges ind som link.

Elevplaner

Alle elever skal have en elevplan, der systematisk evaluerer og følger op på den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Elevplanen er udgangspunkt for skolehjemsamtalerne og skal som minimum være en del af samtalen i foråret. Planen skal indeholde mål, status og opfølgning. Elevplanen genereres i Meebook, ved at læreren udgiver forløb med mål, som eleven (3.-9.) og læreren evaluerer. Der stilles ikke de samme krav til, at eleverne i 0. -2. klasse evaluerer forløb til elevplanen. Der kan være indledende øvelser, hvor eleverne lærer at bruge Meebook.

Vi følger Undervisningsministeriets vejledning for hvilke fag, der som minimum skal være en elevplan for på de forskellige klassetrin. Hver faglærer genererer en elevplan fra forløb i faget.

Primærlærerne udfærdiger en elevplan for faglig og social trivsel. Det betyder eksempelvis, at en elev i 2. klasse vil have 5 elevplaner; dansk, matematik, idræt, musik og faglig/social trivsel. Elevplanerne synliggøres for eleven og forældre senest 14 dage før skolehjemsamtalen.

På forældre-intra ligger der en pdf med Meebook vejledning til jer forældre.

Boost 2017

Personalet er nu uddannet i at arbejde med innovation i fagene. Fremover vil de kompetencer, som personalet har tilegnet sig, indgå i fagene, hvor det falder naturligt. Igen i år afholder alle folkeskoler i Helsingør Kommune endnu en uges Boost i uge 45, hvor vi på fuld tid arbejder på at udvikle elevernes innovative kompetencer.

Vi afrunder ugen med en stor Boost-aften på afd. Hellebæk den 9. november i tidsrummet 17:00-19:00. Efterfølgende vil skolens jury vurdere, hvilke projekter, der går videre til det store battle i kommunen.

Kommunikation

Det er vigtigt, at I holder jer orienteret om skolens dagligdag og barnets hverdag på forældre-intra. Kontaktbogen på forældre-intra er tænkt som den direkte kommunikation mellem hjem og skole.

Med venlig hilsen

Trine, Jeanette, Julie og Karl