Mød os på Facebook

Kære elever og forældre på Hellebækskolen

 Fokusugen fra den 15.-19 januar 2018

Alle elever fra 0.-9. årgang arbejdede i uge 3 i et opbrudt skema, hvor den almindelige fagrække i skemaet var sat på pause.

1. årgang har haft fokus på læsning og trivsel og det gode kammeratskab og samarbejdsøvelser
2. årgang har lært en masse om “Den fjerne omverden” med Grønland som tematisk ramme for værkstedarbejde
3. årgang har lært om sanser, kroppens muskler, samarbejdsøvelser og et værksted om sociale medier og hvordan man som barn navigerer i den verden
4. årgang har haft historieuge med fokus på Christian d. 4 og har været til teaterforestilling i Helsingborg som afslutning på et forløb om nordiske sprog
5. årgang har haft fokusuge med matematik og har arbejdet med matematikfaget på andre måder
6. årgang har arbejdet med projektopgave som arbejdsform
7. årgang har arbejdet med ”mit uperfekte liv”, hvor de bl.a. arbejdede med netetik og dannelse i nutiden og på Emma Gads tid
8. årgang har været på introduktionsbesøg på diverse ungdomsuddannelser
9. årgang har afviklet den obligatoriske projektopgave

Hærværk

Vi kom desværre tilbage efter juleferien til en skole med en del smadrede ruder. Sagen er af politiet blevet kategoriseret som groft hærværk. Groft hærværk kan straffes med store bøder og frihedsberøvelse. Politiet er på sagen og arbejder på at finde de skyldige. Hvis man har oplysninger om sagen, kan man skrive til Michael Christoffersen fra Nordsjællandspoliti mch016@politi.dk.

Politisagen om deling af nøgenbilleder

I har sikkert hæftet jer ved historien om deling af nøgenbilleder på nettet, der nu er blevet til en sag om distribution af børneporno. På Hellebækskolen

arbejder vi ofte med netetik på sociale medier, både i fokusugerne og i samarbejde med vores SSP i Helsingør Kommune. På 7. årgang har alle elever i uge 3’s fokusuge arbejdet med bl.a. bevidst adfærd på nettet, drøftet etiske dilemmaer på nettet og drøftet digital mobning.

Den nationale trivselsmåling

Den seneste tid har flere medier skrevet om, hvordan nogle kommuner bryder reglerne om håndtering af persondata, når skolerne gennemfører trivselsmålinger blandt eleverne. Det gør vi bestemt ikke i Helsingør Kommune. Undervisningsministeriet har besluttet, indtil videre, at udskyde den kommende trivselsmåling, der ellers skulle have ligget i starten af 2018. Uanset udskydelsen, vil vi på skolen fortsat have løbende fokus på og arbejde med elevernes trivsel, som er helt grundlæggende for deres læring.

Opsigelse

Skoleleder Karl Sinding har valgt at opsige sin stilling med udgangen af dette skoleår. Der vil snarest sættes en rekrutteringsproces i gang, så vi forhåbentlig kan stå med en ny skoleleder ved skolestart i august 2018.

Lygtetid

Selvom vi går mod lysere tider, er det stadig svært at se cyklisterne i de tidlige morgentimer. Check derfor sammen med jeres barn, om der stadig er batteri på deres lygter, så de kommer sikkert frem i trafikken. Bonusinfo: En forsker fra Ålborg Universitet har fundet ud af, at man bliver set bedre, hvis man har blinkende cykellygter og allerbedst, hvis man har en pangfarvet cykelvest på.

Vinterferie i uge 7

Skolen holder vinterferie i uge 7 fra den 10. – 18. februar 2018. Vi håber, at vejret er med børnene, så der også kan blive mulighed for leg med sne og andre vinteraktiviteter.

Mange hilsner fra

Julie, Jeanette, Karl og Trine