Mød os på Facebook

Ressourcecenteret

Når der er brug for ekstra støtte og opbakning

Vores ressourcecenter består af lærere og pædagoger, som hjælper børn og unge, der i perioder har brug for ekstra faglig eller social støtte. Vi arbejder både med børn og unge, der reagerer på f.eks. en skilsmisse, har særlige udfordringer – og hvis et barn har svært ved at stave eller regne. Vi tilrettelægger også forløb for elever, der har brug for flere faglige udfordringer.

For at hjælpe eleverne bedst muligt samarbejder ressourcecenteret med:

 • Skolens medarbejdere
 • Forældre
 • Sundhedsplejersker
 • Psykologer, familievejledere og andre professionelle
 • Helsingør Kommunes kompetencecentre.

Ressourcecenteret tilbyder bl.a.:

 • Faglige kurser for de elever, som har faglige vanskeligheder
 • Faglige kurser, bl.a. forløb for særligt dygtige elever på Sorø Akademi
 • Sparringsforløb med vægt på trivsel i klasser
 • Støtteforløb til mindre grupper af elever, som kan have behov for særlig hjælp i en periode.

Sådan kan I spørge os til råds

 1. Kontakt dit barns klassekoordinator/primærlærer, og fortæl læreren om problemet
 2. Klassens team af lærere vurderer, om emnet skal tages op under vores månedlige, tværfaglige forum, hvor lærere og evt. forældre drøfter en bekymring med en psykolog, inklusionsvejleder, én fra skoleledelsen samt en pædagog
 3. Sammen drøfter vi den bedst mulige udviklingsmulighed for det enkelte barn. Vi tilrettelægger et muligt forløb i tæt samarbejde med forældre og de forskellige professionelle
 4. Indsatsen evalueres efter aftale.

Direkte tlfefonnummer til Hanne von Bülow på Hellebækskolens Ressourcecenter er: 49 28 18 58.