Mød os på Facebook

Værdigrundlag

Sammen bliver vi klogere

På Hellebækskolen og afdeling Apperup er det vores mål, at alle elever udvikler sig, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Eleverne skal opleve en glæde ved at lære. Vi skal kunne se læringslysten i elevernes øjne – også når eleverne slutter 10 års skolegang.

At lære de forskellige fag – helt fra 0. klasse og frem til 9. årgang giver kun mening, hvis man samtidig trives og føler sig som del af et fællesskab.

Derfor bygger vores faglige miljø på 2 kerneværdier:

 • Høj faglighed
  Eleverne skal træne deres skriftlige og mundtlige kompetencer – som de fleste kender det fra egen skolegang. Samtidig lægger vi vægt på, at de gradvis også øver sig i at udforme projekter og ideer visuelt og praktisk, f.eks. som en film eller et konkret produkt til bestemte målgrupper. Eleverne løser opgaver i forskellige medier, fra e-matematik til dét at skrive bogstaver i hånden. De indtaler lydfiler, opbygger fotoplancher, udvikler film og PowerPoint og bygger modeller i 3D.
 • Et fælleskab med plads til alle
  At være sin egen og samtidig del af en gruppe er et vilkår. I 2. – 4. klasse leger vi fællesskabslege om at sætte grænser og samtidig være en ven. På 8. årgang lærer eleverne fx at samarbejde med 4-5 andre om et projekt. Forventninger, ansvar, roller og feedback er vigtige erfaringer, når vi skal begå os i et fællesskab. Når man trives og har det godt, er vejen banet for at opleve, erfare og forstå. Børn med særlige behov er en naturlig del af klassens eller årgangens fællesskab, bl.a. med støtte fra vores ressourcecenter.

I hverdagen styrer lærerne og ledelsen efter 6 begreber

 1. Kompetence
  Udnyt dine ressourcer
 2. Engagement
  Gør en positiv forskel
 3. Kreativitet
  Gør det muligt
 4. Ansvarlighed
  Tag beslutninger & ansvar
 5. Forandringsskabende
  Vær åben & nysgerrig
 6. Udviklingsorienteret
  Find nye veje