Mød os på Facebook

Velkommen til Hellebækskolens SFO – Nordkystens mest fantastiske tilbud for børn fra 5 til 9 år
 
Vores SFO består af to afdelinger:
0.-2. klasserne på afd. Apperup
3.klasserne på afd. Hellebæk
Pr. 14. august 2017 er der 207 børn på afd. Apperup og 73 børn på afd. Hellebæk
Vi er en certificeret ”Idræts-SFO” som lærer børnene at udfolde sig fysisk i strukturerede og planlagte bevægelsesaktiviteter.
Alle børnene får rørt sig dagligt i bevægelsesbåndet fra kl. 12.00 – 12.30 i varierende aktiviteter.
 
Åbningstider i SFO:
 
Morgenpasning:
Afd. Apperup fra kl. 06.30 – 08.00
Afd. Hellebæk fra kl. 06.30 – 08.00
Eftermiddage begge afdelinger:
mandag til torsdag fra kl. 13.15 – 17.00
fredage fra kl. 13.15 – 16.30
 
Kontakt SFO’en
 

Telefonnumre ml. kl. 14 – 16:

Værkstedsbygningen: 49283415

Stueetagen: 49283417

1.sal: 49283411

Afd. Apperup:

Sekretær Helle Bak tlf.  49283421 mail: hba37@helsingor.dk

Daglig pædagogisk leder Jeanette Kjærgaard: tlf. 49283420 mail: jkc33@helsingor.dk

 

 

Afd. Hellebæk

SFO afd. Hellebæk kl. 13.15 -17: tlf. 49281514

SFO leder afd. Hellebæk: Kent Petersen: tlf. 49283458 mail: kep38@helsingor.dk

 

Takster 2019Klik her

 

MiniSFO starter primo maj 2018

 

Alle nye 0.klasse børn starter på afd. Apperup, og vores SFO personale er tilknyttet børnene fra maj til august.

For at kunne gøre overgangen fra 0-6 års institutionerne til skole og SFO så tryg og god som mulig, arbejder vi med en overgangsmodel i samarbejde med lederne fra de øvrige daginstitutioner i Ålsgårde.

Tilmelding til SFO skrives på indskrivningsblanketten i november måned, og det nærmere program vedr. opstart i MiniSFO kommer senere.

 

SFO aktiviteter

Vi stimulerer og udvikler børnenes fantasi og opmuntrer dem til entreprenørskab. Vi udfordrer børnene i vores tilbud af aktiviteter, og præsenterer dem for forskellige materialer, forskellige håndværk, nye idræts lege, nye fællesskaber og strategiske spil, som alle giver dem nye kompetencer og ny viden, som inspirerer og udvikler dem.

Vi støtter børnene til succes i relationen, ved at være observerende, lyttende og hjælpende voksne i leg og konfliktløsning.

Vi udvikler børnenes sociale kompetencer gennem leg og aktiviteter igennem vores anerkendende tilgang til børnene, og guider dem i samarbejde med børnene til at prøve nyt, og til selv at løse konflikterne.

 

Understøttende undervisning

SFO personalet har sammen med læreren understøttende undervisning i løbet af skoledagen. Vi har i disse lektioner fokus på trivsel, og arbejder meget omkring relationerne. Vi har fokus på sprogbruget, og drillerierne, og vi har i den forbindelse stor gavn af Mary Fondens Mobbekuffert.

Her er der bedre mulighed for holdundervisning, og ekstra hjælp i den fag- faglige undervisning.

 

Årlige Traditioner

 

Motionsdagen:

Foregår den sidste fredag op til efterårsferien ude i vores smukke natur.

Lucia:

Vi går Lucia med 2.klassebørnene i december måned.

Fastelavnsfest:

I februar måned har vi skolefest kombineret med fastelavn, hvor alle slår katten af tønden. Det foregår i et samarbejde med alle lærerne.

Middelalderfest:

I juni måned står SFO’en for den årlige middelalderfest. Alle er udklædte, og alle børn har forberedt og arbejdet med emnet middelalderen både i skolen og SFO. Vi har fægtere, musikere og mange aktiviteter på legepladsen.

Frittercup:

SFO’en deltager i de to årlige fodboldturneringer med de øvrige SFO’er i Helsingør kommune. Det er en stor succes, så vi har altid mange hold tilmeldt, det er både drengehold og pigehold. I august og september er det udendørsfodbold, og i vinterferien foregår det i Helsingør Hallen.

 

Baljen/Bøljen – vores klubtilbud fra 4. klasse:

Vi har et tæt samarbejde med Klub Bølgen, som har klubpædagoger på skift tilknyttet vores SFO for 3.klasserne. Det giver gode muligheder for brobygning til klublivet, hvor de bliver præsenteret for anderledes udfordringer i form af blandt andet skøjte- og svømmehalsture i vinterhalvåret, og rollespil og klatrevæggen forår og efterår.

Fritidsklubben Bølgen

Fritidsklubben Bølgen
Jämtlandsvej 1
3140 Ålsgårde
Bølgen: 49283451

Baljen: 49283521 el. 3522

Kontor: 49283458

email: kep38@helsingor.dk

Hjemmeside: www.fkbolgen.helsingor.dk/

Ud og bruge kroppen i 30 minutter hver dag – i skoletiden
Eleverne skal bevæge sig 30 minutter om dagen i skoletiden ifølge den nye skolereform. Motion og bevægelse styrker motivation, dét at føle sig parat til at lære – og så er det jo sundt! 
Bevægelsesbåndet ligger dagligt hver dag fra kl. 12.00 – 12.30.
 
Kom og syng, snit med kniv eller sy noget flot
Er du glad for sang – eller vil du prøve at spille på et musikinstrument? Måske elsker du at arbejde med træ, hvor du kan save og hamre. Vi maler malerier og syr nederdele eller flot tøj til bamsen. Du kan også hygge dig med at spille Dungeons and Dragons – eller tage en fægtekamp. SFO’en arbejder også tæt sammen med skolen omkring fælles temaer. Det skaber mere sammenhæng i børnenes hverdag.
3. klasserne går i SFO/Mini-klub
3. klassebørnene går i SFO/Mini-klub på afd. Hellebæk, hvor SFO personalet i tæt samarbejde med klub personalet er sammen med børnene. Begge personalegrupper samarbejder med at give børnene nogle spændende udfordringer, bl.a. i naturen omkring os. Samarbejdet mellem SFO’en og Bølgen skaber en mere glidende overgang til klublivet i 4. klasse.
Det gælder om at trives
Vi har fokus på det enkelte barn, bl.a. ved at tale om trivsel med børnene i mindre grupper. Skolepædagogerne kender eleverne fra undervisningen og i kraft af samarbejdet med lærerne. Vores opgave er at understøtte børnenes udvikling og kompetencer bedst muligt.