Mød os på Facebook

Skole og trafik

Trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere

Det er en del af dét at gå i skole, at man lærer at færdes i trafikken. Uanset om man cykler eller kommer gående til og fra skolen. Trafiksikkerhed er bl.a. et fast emne ved elevrådsmøderne, hvor eleverne får vejledning fra vores trafiklærer. Vi taler desuden med forældrene i de yngste klasser for at påvirke dem til at cykle med deres børn til skolen. Eller køre til en nærtliggende parkeringsplads og gå det sidste stykke.

Læg mærke til skilte og cykelstier ved Hellebækskolen

Afdeling Hellebæk ligger for enden af en blind vej. Det giver dårlige trafikale forhold, når forældrene om morgenen ønsker at køre deres børn helt hen til skolen. En trafikgruppe, der består af forældre med kontakt til skolens ledelse, har igennem mange år gjort et stort arbejde for at forbedre trafiksituationen omkring skolen.

Resultatet er mere sikkerhed i form af:

  • trafiklys i et stærkt trafikeret kryds i nærheden af skolen
  • afstribning, der markerer cykelsti i siden af vejen til skolen
  • indkørsel forbudt-skilt på det sidste stykke af den blinde vej op til skolen.

 

Gode råd, når du færdes i trafikken ved afdeling Apperup

Afdeling Apperup ligger også for enden af en blind vej. Det giver igen nogle udfordringer, når børnene skal afleveres om morgenen.

Derfor skal du som bilist være opmærksom på at:

  • bruge skolens parkeringsplads og parkeringsbåse, når du afleverer dit barn
  • undgå at parkere på vendepladsen for enden af Hallandsvej. Her er der standsningsforbud (ind- udstigning tilladt) ml. kl. 07.30 – 08.30.
  • undgå at køre ind på en nærliggende vej og parkere. Det er til gene for vejens beboere.
  • undgå at parkere ved vendepladsen ved Skolevej, så der opstår farlige situationer.