Mød os på Facebook

Kære forældre til kommende skolebørn

Der er snart indskrivning til børnehaveklasse 2019

Alle børn der fylder 6 år i 2019 er undervisningspligtige fra august 2019.

Indskrivningen foregår fra 12. november 2018 til og med 6. januar 2019. Indskrivningen foregår udelukkende digitalt via kommunes hjemmeside. Forældrene skal bruge NemID eller Digital Signatur, for at kunne indskrive barnet digitalt. Der vil fra d. 12. november ligge et link her til indskrivningssiden.

Ved indskrivningen skal I også tage stilling til, om jeres barn skal gå i skolens SFO. Er barnet optaget på privatskole skal dette meddeles via digital indskrivning. Her vælges feltet ”privatskole”.

Har I brug for hjælp, er I velkomne til at henvende jer på kontoret på afd. Apperup.

Vi har d. 2.november udsendt information i E-boks vedr. indskrivningen, samt vores informationsaften, der afholdes onsdag d. 21. november kl. 17.30 – 19.00 i kantinen på afd. Apperup. Vi glæder os til at se både forældre og det kommende skolebarn til en hyggelig aften.