Mød os på Facebook

Nyheder

31.08.2017
Referat fra skolebestyrelsesmøde 19. juni 2017

Opsamling på arrangementer og henvendelser siden sidste møde, Ledelsens retningslinjer vedr. den understøttende undervisning.31.08.2017
Referat fra skolebestyrelsesmøde 22. marts 2017

Nyt fra elevrådet, elevplaner, renovering af udearealerne på afd. Apperup, understøttende undervisving.11.05.2017
Referat fra skolebestyrelsesmødet 28. februar 2017

Læs bl.a. om et revideret oplæg til principper for den understøttende undervisning på Hellebækskolen, elevplaner og regnskabet for 2016.20.03.2017
Referat fra skolebestyrelsesmødet 23. januar

Oplæg til princip for den understøttende undervisning på Hellebækskolen, samarbejde mellem Hornbæk
Skole/Hellebækskolen m.m.27.02.2017
SFO Lukkedage forår og sommer 2017

Der er lukket i SFO de tre dage op til påske den 10,11,12. april, men som noget nyt er der mulighed for Nødpasning i Børnehuset Rosenkilden.27.02.2017
Sommer camp 2017 uge 29 og 30

Der er lukket i vores SFO i begge uger, men som noget nyt, er der mulighed for at blive afleveret og hentet på Villa Fem efter tilmelding. Dette kan kun ske ved tilmelding inden den 28.februar 2017.08.02.2017
Åbent brev til politikerne i Børne- og ungeudvalget

1. maj var en stor dag for de 80 små, forventningsfulde børn, der denne dag startede i Hellebækskolens SFO. Personalet stod klar til at give dem det, der er så vigtigt; en god start på deres skoletid.07.02.2017
Invitation til dialogmøde med Chr. Donatzky

28.februar kl.17.15-19.15 på afdeling Apperup.26.01.2017
Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.21. november 2016

Nyt fra Elevrådet, afsked med Kamilla Konstantyner, samarbejde mellem Hornbæk Skole/Hellebækskolen og bevægelse på Hellebækskolen.23.01.2017
Engelsk- og dansklærer til skolens spændende udskoling

Tidsbegrænset stilling: Fra hurtigst muligt indtil 30. juni 2017.