Mød os på Facebook

Kære forældre

Så er der ikke mange minutter til at skolen er tømt for børn, der skal ud og nyde en velfortjent sommerferie.
Dette skoleår har været vores første med en afkortet skoledag. Vi er glade for, at vi søgte om lov til at forkorte skoledagen, da vi kan se, at mange børn profiterer af de timer med en ekstra lærer i klassen og af den kortere skoledag.

På Hellebækskolen er perioden fra maj til sommerferien spændende med flere
overgange for børnene. Vi modtager nye 0. klasser, flytter 2. klasserne fra Apperup ned til Hellebæk, vi gør 6. årgang klar til skiftet til udskolingen og vi afvikler afgangsprøver for vores 9. årgang. Vi gør os umage for at sikre de bedste overgange for jeres børn og vi oplever, at vi – sammen med jer – lykkes godt med opgaven.

Denne sidste skoledag er også Karl Sindings sidste dag på Hellebækskolen. Karl har været leder på Hellebækskolen i 10 år. Karl har bl.a. – ud over at sammenlægge Apperupskolen og Hellebækskolen til den nuværende Hellebækskolen – stået fadder til vores udskolingsmodel og den anderledes organisering af skoleåret med vores 8-2 model, der jo består af 8 basisuger og 2 fokusuger. Vi siger her på personalets vegne tak for et godt samarbejde og tak for den udvikling af skolen som du – sammen med os – er lykkedes med.

Snart er skolen tømt for glade børn, der er sendt på sommerferie. I næste uge og
ugen før eleverne vender tilbage, arbejder lærerne på højtryk for at blive klar til et nyt skoleår fyldt med god undervisning med masser af læring til jeres børn.

Vi vil ønske jer alle en dejlig sommerferie og vi glæder os til at stå klar til at tage
imod børnene igen mandag den 13. august. Skoledagen er en dag i egen klasse fra 8:00-13:15 med primærlæreren.

Sommerglade feriehilsner
Julie, Kent, Jeanette og Trine